Инж. Стефан Чонков Ръководител отдел Метро Строителство, Джи Пи Груп

Инж. Стефан Чонков

Роден в гр. София.  

Завършил УАСГ през 2003г. като магистър - специалност ССС.

От 2004 г. до 2012 г. работи като проектант във фирма БИАС-М.

От 2012 г. до момента работи в Джи Пи Груп, като проектов ръководител и ръководител на отдел Метростроителство.