Стоян Ставрев Представител на ДЗЗД Фонд за устойчиви градове

Стоян Ставрев
Г-н Стоян Ставрев е управител на един от партньорите във ДЗЗД ФУГ - „Българска консултантска организация“ ЕООД - компания, специализирана в предоставянето на широк кръг консултантски услуги в областта на регионалното развитие, стратегическото планиране и програмиране, оценката на проекти и програми, управлението на средства от ЕС, подобряването на капацитета на публичните организации, подпомагането на стартиращи, развиващи се, както и на утвърдени малки, средни и големи предприятия от частния сектор във връзка с планирането, подготовката и реализирането на успешни бизнес проекти и идеи, подобряващи цялостната икономическа среда у нас.
Г-н Стоян Ставрев заема позиции в управлението на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), член е и на работната група за разработване на Инвестиционната програма на Столична община, на Комитетите за наблюдение на някои от основните оперативни програми за периода 2014 – 2020 г. както и на Съвета за обществени консултации към Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове в НС. Носител е на наградата Мистър Икономика в категория „Консултантски бизнес“ за 2016 година.