Арх. Валери Иванов АТЕК

Арх. Валери Иванов

Доц. д-р. арх. Валери Иванов е управител на Проектантско студио „АТЕК-ВД“ ЕООД, сформирано през 1991 г. Творческият колектив работи в областта на устройственото планиране, жилищните и обществени сгради, както и на производствените комплекси. Участвал е с успех в национални и международни градоустройствени и архитектурни конкурси.

В екипа на студиото са работили и работят значими имена  от различни поколения български архитекти – проф. д-р арх. И. Драгиев, доц. арх. Й. Търсанков, доц. д-р. арх. Валери Иванов, арх. К. Колев, арх. В. Велева, арх. Д. Димитров, арх. В. Димитрова, арх. Д. Паскалев, арх. А. Рангелов, арх. В. Великова, арх. Д. Симеонов, арх. Б. Ботев, арх. Д. Петкова, арх. П. Стоянова, арх. О. Гайдаров, к. арх. Г. Шепелева.