Милко Младенов Кмет на район „Люлин“

Милко Младенов

Роден 14.04.1974 г. Завършил е Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” – инженер магистър, както и магистратура в Юридически факултет на Софийския университет със специалност „Международно право и сигурност”. Владее Руски и английски език.  От септември 2009 г. до ноември 2011 г. – заместник-областен управител на град София; От ноември 2011 г. до момента – кмет на Район „Люлин” – Столична община.