ПЕТКО ЛОЗАНОВ МЕНИДЖЪР ПРОЕКТЕН МЕНИДЖМЪНТ

ПЕТКО ЛОЗАНОВ

Преди да се присъедини към екипа на C&W Forton, Петко Лозанов работи по реализацията на някои най-значимите проекти в София, сред които Infinity Tower – 22 000 кв.м клас ААА офиси, Tower B, част от Bulgaria Mall, близо 18 000 кв.м клас ААА офиси, Bulgaria Mall – ритейл и офис проект от 72 000 кв.м. Той е участвал активно в инфраструктурните, изкопни и укрепващи дейности на част от мащабните търговски центрове в София: The Mall и Bulgaria Mall.

Петко има 12-годишен опит в управлението на големи проекти, гарантирайки че те са изпълнени с най-високо качество, в срок и в рамките на заложения бюджет. Успешно организира, управлява и следи за ефективното използване на всички ресурси. Умее да ръководи екипи от различни специалисти при изпълнението на всички типове проекти, съблюдавайки най-високите стандарти на работа.

Петко Лозанов има Магистърска степен в специалност „Строителство на сгради и съоръжения“ от УАСГ, София и редица професионални специализации, сред които Project & Contract Management Disciplines по FIDIC Conditions of Contract 1999 Editions, ECV, FIDIC и Българската асоциация на архитектите и инженерите консултанти.