Ива Петкова Директор дирекция във Фонд за устойчиво градско развитие

Ива Петкова

Ива Петкова разполага с над 10 годишен опит в оценката и мониторинга на проекти, финансирани от Европейския съюз. От 2011 г., тя е тясно ангажирана с изпълнението на финансовия инструмент за градско развитие на София по инициативата JESSICA, а от 2018 г. и с новите фондове за градско развитие за София и Южна България по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Ива Петкова е магистър по Европейски изследвания и магистър по Международни отношения от СУ „Св. Климент Охридски“, има специализации в областта на управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове. Заема длъжността Директор дирекция във Фонд за устойчиво градско развитие, а в рамките на Фонд за устойчиви градове изпълнява функции на ключово лице Градска инфраструктура  и Финансови инструменти. Ива Петкова твърдо вярва във възможностите финансовите инструменти да спомогнат за трансформацията на градовете по устойчив начин.