ДОНЧО БАРБАЛОВ ЗАМЕСТНИК-КМЕТ ПО НАПРАВЛЕНИЕ "ФИНАНСИ И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ" И "ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНИ КОМУНИКАЦИИ", СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ДОНЧО БАРБАЛОВ

През  1992 г. завършва Техническия университет в София като магистър инженер. В периода 2004 - 2006 г. се обучава в City University in Seattle –Washington и завършва магистърска степен по бизнес администрация.

През 2018 г. завършва специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ в Медицински университет - София и придобива магистърска степен здравен мениджър.

От ноември 2011г. е Заместник-кмет по направление "Финанси и стопанска дейност" на Столична община.

По настоящем е Вр. ИД заместник-кмет по направление "Транспорт и транспортни комуникации" на Столична община.