Цветан Колев транспортно планиране в Софпроект - ОГП

Цветан Колев

Цветан е транспортен инженер. Завършва двуезичната програма на УАСГ и Техническия университет  във Виена през 2016г. Във Виена изучава инфраструктурно планиране и мениджмънт, а за дипломна работа се насочва към градските теми, и по-конкретно велосипедното движение. От 2014 г. е активен в темата за градското движение в София.

 

В екипа на ОП “Софпроект - ОГП” е от април 2018г. с фокус върху мобилността и транспортното планиране.