Инж. Тодор Тодоров Старши експерт в Трансконсулт-22, Лектор в транспортния факултет към УАСГ (Университет за строителство и геодеззия)

Инж. Тодор Тодоров

Образование: 
Магистър - Строителен инженер „Транспортно строителство”  Университет за архитектура, строителство и геодезия –София ;1983 година
Инструктор на одитори по пътна безопасност 
Програма „Партньорство за пътища”, на Холандското Правителство и Агенция „Пътна Инфраструктура” ; 2008 година

 

Основна квалификация:
Над 30 г. проектантска, консултантска, управленска и академична дейност в сферата на транспортното планиране, проектиране и строителство, включително управлението на проекти от инвестиционните програми на Пътната администрация в период 2000 – 20003 година, финнасирани от фондове на Европейския Съюз – Програма ФАР – Трансгранично съгрудничество с Гърция, Програми Транзитни пътища 3,4 и 5 финансиране от Европейската Инвестиционна Банка, Програма на Световната Банка за рехабилитация на пътища 
Транспортно планиране и проектиране на транспортни мрежи в София и Пловдив, като ръководител екип разработващ Генералния План за Организация на Движението.
Изготвяне на проекти за развитие на Обществения транспорт в град Бургас и Варна, като ръководител на екип за реализация на „Бързи Автобусни Линии“, включително и реализация на велосипедна инфраструктура.
Опит по институционалните и организационни аспекти на градския траспорт. Член на борда на директорите на „Центъра за градска Мобилност“ в периода 2012-2015
Отлично познаване нормите и стандартите в проектирането, на ЗОП, на ЗУТ и  подзаконовите нормативни актове в строително-инвестиционната дейност, на европейски директиви в сектора.