Иван Велков ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Иван Велков

Иван Велков е роден е през1970 г. в гр. София. Висшето си образование завършва в Пекински Столичен Университет по бизнес и икономика. Член е на политическа партия Зелените и на "Политическа група 5" в Столичен общински съвет. Заместник-председател е на постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори.

Член на постоянната комисия по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика.